जर्मन वकील ऑनलाइन. सर्वात मोठी कायदेशीर पोर्टल.


अपमान


जरी हे मानले पाहिजे साठी वैधता मूलभूत कायदा अधिनियमित गुन्हेगारी तरतूद अपुरी आहे विकत घेतले मुदत अपमान कोणत्याही परिस्थितीतएक शंभर वर्ष आणि मूलत एकमत बाबतीत कायदा-एक सूचविले स्पष्ट सामग्री देते की न्यायालये पुरेसे मार्गदर्शन अर्ज हात आणि मानक स्पष्ट आहे. तेव्हा आपण एक शिक्षा अपमानास्पद.