बर्लिन — लहान मुले घटना, मुले मनोरंजन बर्लिनअलेक्झांडर आणि मी आभार इच्छित हृदय पासून आपण पुन्हा