अपमान

जरी हे मानले पाहिजे साठी वैधता मूलभूत कायदा अधिनियमित गुन्हेगारी तरतूद अपुरी आहे विकत घेतले मुदत अपमान कोणत्याही परिस्थितीत, एक शंभर वर्ष आणि मूलत एकमत बाबतीत कायदा-एक सूचविले स्पष्ट सामग्री देते की न्यायालये पुरेसे मार्गदर्शन अर्ज हात आणि मानक स्पष्ट आहे, तेव्हा आपण एक शिक्षा अपमानास्पद